0 fəaliyyət
Şamaxı, Xəzərda İdman və Döyüş Sənəti fəaliyyətləri