0 fəaliyyət
Sumqayıt, Səbailda Rəqəmsal və Kodlaşdırma fəaliyyətləri