0 fəaliyyət
Sumqayıt, Nizamida Rəqəmsal və Kodlaşdırma fəaliyyətləri