0 fəaliyyət
Şamaxı, Nizamida Biş-düş və Çörəkçilik fəaliyyətləri