0 fəaliyyət
Şamaxı, Hacı Zeynalabdinda Biş-düş və Çörəkçilik fəaliyyətləri