1 fəaliyyət
Şamaxı, Suraxanıda Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri