1 fəaliyyət
Şamaxı, Sarayda Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri