1 fəaliyyət
Şamaxı, Qaradağda Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri