1 fəaliyyət
Şamaxı, Nizamida Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri