1 fəaliyyət
Şamaxı, Xətaida Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri