1 fəaliyyət
Şamaxı, Hacı Zeynalabdinda Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri