1 fəaliyyət
Şamaxı, Şəhər ətrafıda Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri