1 fəaliyyət
Şamaxı, Mərkəzda Akademik və Xarici Dil fəaliyyətləri